Trung tâm Tin tức
vị trí của bạn:tin tưc hăng ngay > Tài chính > Một hội nghị qua video và điện thoại đã được tổ chức để thúc đẩy hành động đặc biệt "Nâng cấp tín hiệu"

Một hội nghị qua video và điện thoại đã được tổ chức để thúc đẩy hành động đặc biệt "Nâng cấp tín hiệu"

thời gian:2024-02-28 10:03:27 Nhấp chuột:116 hạng hai
Global Newswire (globalnewswire.cn) News:

Gần đây, Cục Phát triển Thông tin và Truyền thông của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã tổ chức một hội nghị qua video và qua điện thoại để quảng bá "Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin" và 11 phòng ban khác về xây dựng&ldquo “Nâng cấp tín hiệu” Thông báo hành động đặc biệt” (sau đây gọi tắt là “Hành động đặc biệt”) đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy các ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh mạng di động chuyên sâu phủ sóng, cải thiện chất lượng mạng, tối ưu hóa nhận thức của người dùng và hỗ trợ nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số của các ngành công nghiệp trọng điểm, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội chất lượng cao.

 

Cuộc họp đã chỉ ra rằng “signal nâng cấp% 26rdquo ;Các hành động đặc biệt là biện pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn, là hỗ trợ chính cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của ngành và là sự đảm bảo mạnh mẽ cho việc nâng cao hiệu quả quản trị xã hội. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng ban hành "Hành động đặc biệt" với 10 cơ quan, tập trung vào các trung tâm công vụ, văn hóa và du lịch, cơ sở y tế, cao đẳng và đại học, đầu mối giao thông, tàu điện ngầm đô thị, đường cao tốc, đường sắt và đường thủy, siêu thị trọng điểm , cộng đồng dân cư, tòa nhà kinh doanh và khách sạn, Trọng tâm chính là 11 loại kịch bản chính như thị trấn và khu vực nông thôn, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng mới như 5G, cải thiện dịch vụ đầu cuối nhận thức của người dùng di động và hỗ trợ xây dựng một cường quốc mạng và kỹ thuật số Trung Quốc.

E-SPORT

Cuộc họp nhấn mạnh rằng tất cả các ngành và đơn vị liên quan cần tập trung vào mục tiêu tổng thể và nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường trách nhiệm, cộng hưởng cùng tần suất, cùng nhau giải quyết khó khăn và thúc đẩy tích hợp khuyến mãi“ nâng cấp tín hiệu” “Nâng cấp nhận thức”“Đảm bảo nâng cấp”“Nâng cấp khả năng” Đầu tiên là thiết lập cơ chế và tăng cường phối hợp, liên kết. Thiết lập và hoàn thiện cơ chế phối hợp làm việc để tạo thành sức mạnh tổng hợp và điều phối thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ hai là sắp xếp danh sách và làm rõ các ưu tiên công việc. Thực hiện phân loại theo cấp bậc dựa trên nhu cầu kinh doanh để đạt được sự quản lý dựa trên danh sách và thăng tiến dựa trên sổ cái. Thứ ba là tập hợp lực lượng, củng cố và giám sát tiến độ. Phân bổ hợp lý các nguồn lực thông tin và truyền thông, tăng cường bảo vệ các yếu tố tài nguyên, tăng cường hợp tác xây dựng và chia sẻ, cùng thúc đẩy xây dựng mạng lưới và tăng cường quản lý vận hành và bảo trì thông minh. Thứ tư là tập trung vào phương tiện và tăng cường giám sát, đánh giá. Đẩy nhanh nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng mạng đầu cuối, tiếp tục cải thiện các chức năng của nền tảng nhận thức chất lượng mạng di động quốc gia, thúc đẩy thực hiện công việc đánh giá và theo dõi kịp thời kết quả nâng cấp tín hiệu. Thứ năm là nâng cao nhận thức và tối ưu hóa dịch vụ kinh doanh. Với mục tiêu tối ưu hóa là cải thiện nhận thức kinh doanh của người dùng, chúng tôi sẽ đẩy nhanh nghiên cứu công nghệ then chốt cũng như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn ảnh hưởng đến nhận thức kinh doanh và cải thiện khả năng dịch vụ kinh doanh chính. Thứ sáu là mở rộng ứng dụng và phát huy tối đa hiệu quả của mạng. Tăng cường đổi mới các ứng dụng tích hợp mạng truyền thông di động, thúc đẩy nghiên cứu và xây dựng thông qua sử dụng, tiếp tục làm phong phú các ứng dụng cá nhân, thúc đẩy phát triển quy mô lớn các ứng dụng công nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số cho hàng nghìn ngành công nghiệp. Thứ bảy, tối ưu hóa môi trường và tạo bầu không khí tốt. Tổ chức và thực hiện đánh giá chất lượng mạng di động trong các tình huống chính, xếp hạng sao tín hiệu, đánh giá hiệu quả nâng cấp tín hiệu, v.v., thiết lập các mô hình tiên tiến, phát huy trải nghiệm xuất sắc và liên tục tối ưu hóa môi trường xây dựng và sử dụng mạng.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Giáo dục, Bộ Tài nguyên, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Văn hóa và Du lịch, các đồng chí Trách nhiệm Quốc gia từ các ban ngành liên quan của Ủy ban Y tế Quốc gia, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Nhà nước, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Tập đoàn Viễn thông Cơ bản, cũng như các đồng chí có trách nhiệm từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, một số công ty Internet và các công ty sản xuất thiết bị đã tham dự cuộc họp. Các đồng chí phụ trách các đơn vị liên quan ở nhiều nơi đã tham gia cuộc họp qua video.

E-SPORT

[Biên tập viên: Zhao Gang]

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.symw33.com}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.symw33.com
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by tin tưc hăng ngay bản đồ RSS bản đồ HTML

Copyright 站群系统 © 2013-2024 Trung tâm Tin tức Đã đăng ký Bản quyền